Katten

kissekattKatt, kissekatt, misse, kissen… Kärt barn har många namn, och nog är katten ett kärt barn, eller kanske snarare en kär vän. Det är ett av landets mest populära husdjur och nog är det väl få som inte smälter när en katt kommer springande, spinnande och stryker sig mot benet.

Historia

Katten, eller ursprungsformen av katten, har funnits i många tusen år. I det gamla Egypten hade katten hög status och dyrkades högt i templen, så till den grad att de balsamerades efter sin död. En annan orsak till uppskattningen var tack vare sin skicklighet att jaga ohyra så som råttor. Dock så förändrades detta under medeltiden då katterna förknippades med häxor, vilka i sin tur var förknippade med djävulen. Detta innebar att även katter förknippades med djävulen och brändes tillsammans med häxorna på bål.

Tack och lov så har människor återigen kommit till lite vettigare insikter och katten är som bekant idag återigen en uppskattad varelse med sina råttfångarkunskaper och sin mysiga, keliga beteende. Dock så finns det en del kvarlevor från svunna tider, exempelvis märkliga vidskepelser som att det betyder otur när en svart katt korsar vägen. Men ett par ”tvi, tvi” senare så händer förhoppningsvis inget obehagligt.

Allmänna fakta

Alla kattdjur sorteras under kategorin däggdjur samt gruppen rovdjur. Kattdjuren i sin första form existerade någon gång för över 50 miljoner år sedan i form av det som är rovdjurens äldsta förfäder. Om dessa var speciellt kattlika är dock tveksamt. Det dröjde uppemot 45 miljoner år ytterligare innan innan upphov till kattlika rovdjur började existera.

Om vi hoppar fram rejält i tiden så tror man att tamkatten som vi känner den idag är härstammad från den afrikanska vildkatten. En rolig fakta som återkopplar till det vi skrev tidigare om egypternas dyrkan av katter är att katterna de facto räddade befolkningen från svält genom att jaga bort skadedjuren från sädesfälten.

Kattdjur finns på alla kontinenter i världen utom Australien.

Ett stort mysterium som ingen riktigt kan förklara exakt, är kattens spinnande. Exempelvis hur kattens humör kan påverka spinnandet.